Otevřený dopis

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. – předseda vlády
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR – ministr zdravotnictví
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková – vládní zmocněnkyně pro lidská práva

Vážený pane premiére, vážený pane ministře zdravotnictví, vážená paní zmocněnkyně vlády pro lidská práva,

obracíme se na Vás kvůli stanovisku České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana E. Purkyně k odborné péči porodních asistentek, a to zejména k domácí péči v šestinedělí. Toto stanovisko obsahuje mnoho nepravd, ke kterým se musíme vyjádřit jak za profesní  organizace porodních asistentek, tak za lidskoprávní organizace, další odborníky zabývající se porodnictvím i příjemkyně péče.

V prvé řadě se musíme vymezit proti tomu, že péče porodních asistentek v domácím prostředí do dnešní doby nepatří. Opak je pravdou. Stačí se podívat do západních zemí jako je Rakousko, Německo, Nizozemí či Velká Británie, kde je tato péče standardem hrazeným z veřejného zdravotního pojištění. Naopak v České republice žena po propuštění z porodnice nemá k dispozici automaticky žádnou péči až do konce šestinedělí. Jedná se přitom o citlivé a mnohdy náročné období a péče porodní asistentky v domácím prostředí ženy může pomoci ženám po stránce fyzické, tak i v oblasti psychiky. Zároveň jde o péči preventivního charakteru, která může včas zachytit začínající zdravotní problémy.

Zadruhé, výhodou péče poskytované v domácím prostředí je právě to, že žena nemusí nikam cestovat a péče je jí poskytnuta v jejím vlastním prostředí. Představa, že žena například po císařském řezu, tedy rozsáhlé břišní operaci, bude absolvovat cestu do ambulance, když jí odborná péče může být poskytnuta doma, je absurdní. Kontinuální péče porodní asistentky, a to včetně právě takovýchto návštěv, je naopak výhodná nejen pro ženy, ale i pro systém veřejného zdravotního pojištění.

Tvrzení, že by péče porodních asistentek zhoršila současnou špičkovou úroveň českého porodnictví, je devalvující  pro všechny porodní asistentky a znevažuje odbornost jejich kompetencí. Porodní asistentky mají v systému péče o těhotné a rodící ženy a ženy po porodu své nezastupitelné místo. Kompetence porodních asistentek jsou dány platnou legislativou, jejich péče je navíc zakotvena i v systému veřejného zdravotního pojištění. I ve stanovisku zmiňovaná samostatná pracoviště porodních asistentek mohou legálně existovat a existují (pro domácí návštěvy jde o tzv. kontaktní pracoviště), jelikož porodní asistentka může svou péči poskytovat i bez odborného dohledu. Tato péče je ale pro mnoho žen nedostupná právě i z finančního důvodu, jelikož si péči musí hradit jako samoplátkyně. Někteří poskytovatelé péče včetně porodnic se snaží ženám poporodní péči zpřístupnit, neboť si uvědomují její důležitost, a tak přímo návštěvní službu porodní asistentkou nabízejí. V ojedinělých případech zajišťuje poporodní návštěvu porodní asistentka z ordinace gynekologa, ale jedná se opravdu o raritní praxi. Mimo jiné i proto, že odborná společnost ČGPS či konkrétní lékaři této péči kladou do cesty v některých případech překážky.

Nakonec, není pravdou, že lékař není povinen vystavit žádanku pro indikaci péče porodní asistentky. Výkon číslo 06211 (návštěva těhotné nebo matky v šestinedělí) není podmíněn žádným specifickým zdravotním stavem kromě toho, že je žena těhotná nebo v období šestinedělí, a tato péče tak má být přístupná všem ženám. Tak se ostatně vyjádřil již v roce 2018 veřejný ochránce práv, podle kterého je návštěvní služba porodní asistentky prospěšná a měla by být dostupná všem ženám, které o ni mají zájem, neboť ženy mají právo si samy určit, jakou péči z nabízených možností chtějí čerpat. Dále si dovolíme připomenout programové prohlášení Vaší současné vlády ze dne 6. 1. 2022, kde uvádí, že podpoří ženy v jejich volbě poskytovatele péče v těhotenství, při porodu i po něm tím, že zpřístupní péči porodních asistentek s důrazem na kontinuálnost péče poskytované jednou osobou.

Apelujeme na Vás, aby došlo co nejdříve k vytvoření Koncepce péče o matku a dítě, kde by byla role porodní asistentky v systému poskytované péče jasně ustanovena mezi ostatními poskytovateli primární zdravotní péče. 

Zároveň apelujeme na to, aby do doby vzniku Koncepce péče o matku a dítě, Ministerstvo zdravotnictví zajistilo ve spolupráci s odbornými společnostmi sjednocení postupu v případě, že žena žádá svého registrujícího gynekologa o indikaci péče porodní asistentky, a tím předešlo záměrnému bojkotování prokazatelně prospěšné péče všem ženám.

Podpisy za organizace:

Aperio - Štěpánka Bláhovcová - VIZUÁLNÍ STYLYPorodní dům U čápa - předporodní kurzy  Domů

Podpisy za jednotlivce:

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D., vedoucí Centra perinatálního duševního zdraví Národni ústav duševního zdraví

Mgr. Věra Jedličková, advokátka

PhDr. Miloslava Kameníková, porodní asistentka, Centrum porodní asistence FN Brno

JUDr. Barbora Steinlauf, advokátka

Mgr. Monika Šimůnková, členka Rady vlády pro lidská práva


Originální stanovisko jak bylo doručené emailem ošetřujícímu gynekologovi na základě jeho dotazu k indikaci péče porodní asistentky:

Pokud se chcete připojit k výzvě na zajištění dostupnější péče porodních asistentek, můžete připojit svůj podpis k téměř 7000 dalších lidí zde:

V případě, že váš podpis v databázi už máme, ale chcete se podepsat přímo pod tento konkrétní dopis nebo jeho adresátům něco vzkázat, napište nám komentář.

70 názorů na “Otevřený dopis”

 1. Kateřina Pavla Pospíšilová

  Připojuji se svým podpisem. Rodila jsem již čtyřikrát a z vlastní zkušenosti tedy vím, jak moc rodička potřebuje odbornou pomoc i podporu nejen v období těhotenství a porodu, ale také v zásadním období šestinedělí. Závisí na tom přímo jak fyzické zdraví matky, tak ale i její zdraví psychické a v návaznosti samozřejmě zdraví dítěte a potažmo stav celé rodiny. Navíc je velice diskriminační, když si žena tuto potřebnou pomoc nemůže zajistit z finančních důvodů.

 2. Připojují svůj podpis, protože si myslím, že podpora porodní asistentky nejen je při porodu důležitá a úžasná.

 3. Tomáš Zeman

  Mám 4 děti během 7,5 let. První 2 porody s “péčí” různých zdravotnických zařízení, další dva s péčí porodní asistentky. Byl to takový rozdíl asi jako jet se zlomenou nohou k lékaři deset kilometrů na dětském odrážedle s propíchnutými pneumatikami (zdravotnictví) nebo v luxusním měkkém Mercedesu s řidičem (PA).
  Je smutné i legrační, jak se zkostnatělý zdravotnícký systém PA bojí.

  Podepisuji. Péči porodní asistentky do každé rodiny. A velké díky za vaši práci!

 4. Eva Watzková

  Připojuji svůj podpis, práce PA je velmi důležitá, před i po mých porodech mi velmi pomohla (i když jsem si ji musela hradit sama) a přála bych možnost takové péče každé ženě po produ.

 5. Martin Novák

  Připojuji podpis. Péče porodních asistentek může být zcela klíčová ve snaze minimalizovat problémy s mateřstvím spojené a tím i zásadně změnit kurz, kterým se bude život těch nových človíčků ubírat (máme s tím silné osobní zkušenosti). Dost možná to má zásadní vliv na životy nás všech a stav celé společnosti. Evidentně si to velká část gynekologů stále neuvědomuje, což je velmi nepřijemné překvapení.

 6. Naprosto souhlasím a připojuji svůj podpis. Často pracuji s těhotnými ženami před porodem a mnohdy po porodu císařským řezem. Vidím, jak jsou často zraněné, nepochopené právě tou super odborností, která už postrádá lidský přístup. Zejména po císaři ženy velmi potřebují pomoc psychickou i fyzickou.

 7. Markéta Hanáková

  Připojuji svůj podpis, protože se naprosto ztotožňuji s jeho obsahem. Jsem porodní asistentka zaměstnaná v porodnici. Také částečně pracuji jako komunitní porodní asistentka. Poptávka po komplexní péči je vysoká a ženy si zaslouží kvalitní péči poskytovanou erudovaným, vzdělaným a kompetentním poskytovatelem.

 8. Barbora Kuklíková

  Připojuji se svým podpisem k tomuto otevřenému dopisu. Kéž bych bývala služeb komunitní PA využila už v prvním těhotenství, při porodu i po něm, ušetřila bych sobě i dceři mnohá traumata. U dalších dvou porodů jsem si hradila péči soukromých PA z vlastních prostředků, s velkou vděčností, že mohu a s myšlenkou na všechny ženy, pro než byl “klasický” porod v porodnici také traumatizující, ale u dalšího těhotenství nemají z finančních i jiných důvodů možnost zařídit se jinak. Velmi si přeji, aby se tato situace změnila a volba poskytovatele péče v tak citlivém a zásadním období byla otevřená skutečně všem ženám. Aby porodní asistentky mohly svobodně a bez překážek vykonávat práci, pro kterou jsou kvalifikované. Aby mé tři dcery jednou žasly, že v roce 2023 se ještě musely psát takové dopisy, když pro ně je dostupnost péče PA samozřejmostí.

 9. Barbora Kuklíková

  Připojuji se svým podpisem k tomuto otevřenému dopisu. Kéž bych bývala služeb komunitní PA využila už v prvním těhotenství, při porodu i po něm, ušetřila bych sobě i dceři mnohá traumata. U dalších dvou porodů jsem si hradila péči soukromých PA z vlastních prostředků, s velkou vděčností, že mohu a s myšlenkou na všechny ženy, pro než byl “klasický” porod v porodnici také traumatizující, ale u dalšího těhotenství nemají z finančních i jiných důvodů možnost zařídit se jinak. Velmi si přeji, aby se tato situace změnila a volba poskytovatele péče v tak citlivém a zásadním období byla otevřená skutečně všem ženám. Aby porodní asistentky mohly svobodně a bez překážek vykonávat práci, pro kterou jsou kvalifikované. Aby mé tři dcery jednou žasly, že v roce 2023 se ještě musely vést takovéto

 10. Jana Matulová

  Souhlasím s názorem v otevřeném dopisu a připojuji svůj podpis. Přeji si lepší péči o ženy v těhotenství a po porodu, dostupnou tak, jak ji ženy potřebují a chtějí. Děkuji.

 11. Blanka Hrdličková

  Plně souhlasím se zněním Otevřeného dopisu. V těhotenství i po porodu jsem byla za péči soukromé porodní asistentky velmi vděčná.
  Ing. Blanka Hrdličková

 12. Podepisuji jako čerstvá babička. Za našich let (cca 80-90 leta) byla návštěva asistentky běžná praxe, která novou maminku moc podpořila.

 13. Eva Malíková

  Plně souhlasím s obsahem otevřeného dopisu a připojuji svůj podpis v zájmu všech mladých žen, aby jim péče porodní asistentky v poporodním období byla přirozeně umožněná a zajištěná odborně vzdělanými porodními asistentkami.

 14. Mgr. Václava Víšková

  Jednoznačně se připojuji se svým podpisem pod tento otevřený dopis s vírou, že pro naše dcery a jejich dcery již nebudou na odborných místech vyslovována, ani myšlena taková zpátečnická stanoviska. Ne práce porodních asistentek, ale takové zpátečnické názory patří “do minulého století” – tu si troufám tvrdit, že do středověku. Práce lékařů má zajisté své místo, ale to jisté platí o práci porodních asistentek a dul! Pevně věřím, že přijde doba, kdy muži – (nejen) lékaři budou s pokorou přistupovat k ženám (nejen) rodičkám s úctou, ne jako k pacientkám. Těhotenství a porod není nemoc i přes to, že má svá úskalí a rizika.
  Muži, lékaři zejména, přijměte s pokorou to, co vy nikdy nedokážete. Vždyť i bez toho je vaše postavení nezastupitelné. Z pohledu medicíny můžete vědět víc, než průměrná žena, ale nikdy nebudete mít možnost zažít těhotenství a porod jinak než zprostředkovaně, a to je váš limit, vaše slabost. Vraťte prosím nám ženám to, co je nám nezadatelné a seberte svou mužskost a mužnost a buďte tím, čím ženám máte být – silnými ochránci, rovnocennými partnery a nikoli nadřazenými pány.

  S úctou,
  Mgr. Václava Víšková,
  žena a matka dvou dětí

 15. Souhlasím s otevřeným dopisem a zároveň nechápu, jak je ještě v dnešní době možné, aby o těchto věcech jakýmkoliv způsobem rozhodovali muži, když se jich osobně nikdy těhotenství, porod a vše s tím spojené, nemůže týkat.

 16. Vladislava Marciánová

  Děkuji adresátům výše uvedeného otevřeného dopisu. Jako vrchní sestra Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc, největšího poskytovatele porodnické péče v olomouckém kraji, si uvědomuji význam komplexní péče pro těhotné i rodičky, tedy i péče komunitních porodních asistentek. Tato plně odpovídá současným potřebám opřeným o důkazy. Snaha veškerou péči institucionalizovat a medicinalizovat naopak patří do minulého století. Jako porodnice podporujeme v rámci péče o fyziologické těhotné a rodičky porodní asistentky, včetně péče v domácím prostředí.

 17. Olga Cábová

  Jenom díky dobré péči porodní asistentky jsem se naučila kojit obě mé děti. A pečovat dobře o prsa např. během jejich zánětu. Zároveň tvrdím, že jsem díky osvětě porodních asistentek byla velmi dobře připravená na porod ( po vědomostní, duševní i fyzické stránce – cvičení, stravování, uvolňovací techniky během stahů, účinná masáž hráze jako prevence poranění). I na šestinedělí. Dobře jsem byla také seznámená s mými právy, i s běžnými přístupy k rodičkám a k dítěti v našich porodnicích (např. chybné interpretace monitoru srdce plodu během porodu, které vedou k nadbytečným sekcím , povinné znehybnění na porodnickém křesle zpomalující porod, odstartování porodu Hamiltonový hmatem bez informování samotné rodičky aj. ) mnohdy stresujícími a dehonestujícími a strašícím rodičku i s jinými ohleduplnějšími přístupy (např. v porodnicích v Německu či i v těch pár porodnicích v ČR, kde se snaží ) . Získala jsem tak nadhled bez něhož by byl porod pro mě traumatický a pravděpodobně tedy i komplikovaný (silný stres může porod zastavit). Práce porodních asistentek je dle mého názoru velmi smysluplná.

 18. Markéta Bumbálková

  Jak by péče o ženu po porodu zhoršila špičkovou úroveň porodnictví? Ráda bych znala vysvětlení.
  Tou špičkovou péčí myslí ČGPS to, že jakmile za mnou zapadnou dveře porodnice, tak se jako čerstvá rodička ocitám ve absolutním vakuu péče, protože gynekolog o mě nechce slyšet až do konce šestinedělí (o praktikovi ani nemluvím)? A když mám problém, jediný zdroj, s kterým ho můžu tak konzultovat, jsou kamarádky a ty internety? Jak by mohlo péči zhoršit to, že svůj problém a stav co je či není normální, konzultuji v domácím prostředí s odbornou porodní astistentkou? Ta mě doma vyslechne, zkontroluje a ujistí o tom, co je normální a co není, zkonzultuje se mnou péči o dítě (on totiž už pediatr taky nechodí domů, víme? A jak vypadá návštěva čerstvé matky po porodu v ordinaci a jaká je v tu dobu informační retence paměti čerstvé matky taky víme, že jo?).

  Může mi někdo kompetentní z ČGPS vysvětlit, co se tím zhorší, když nebude žena po odchodu z porodnice ve vakuu péče, jako je teď? Už teď jsme po odchodu z porodnice naprosto bez odborné péče, ponechány samy sobě a Googlu. Může to být ještě horší? Jistě – když vypadne internet….

 19. Zuzana Profousová

  Připojuji se svým podpisem pod výše uvedený dopis. Mgr. Zuzana Profousová, právník.

 20. Anna Petrželková

  Dobrý den, ráda bych připojila svůj podpis. Péči komunitní porodní asistentky jsem využila u obou svých těhotenství i porodů a bylo to to nejlepší rozhodnutí, přestože péči jsem neměla hrazenou zdravotní pojišťovnou. Velmi si vážím práce porodních asistentek a byla bych moc ráda, kdyby jejich péče byla v České republice dostupná každé ženě a aby byla hrazena ze zdravotního pojištění. Děkuji, Anna Petrželková

 21. Petra Němečková

  Já sama jsem po obou porodech služby porodní asistentky u mě doma využila a dostalo se mi odborné zdravotnické péče i psychické podpory, která pro mě byla v citlivém období šestinedělí nesmírně důležitá, zvlášť po prvním porodu, kdy pro mě bylo všechno nové a nebyla jsem si vůbec jistá. Jsem za to nesmírně vděčná a je mi velmi úzko z toho, že v dnešní vyspělé době tato možnost využít služby porodní asistentky v domácím prostředí není samozřejmostí a je nutné o ni takto bojovat! Věřím, že se to velmi brzy změní.

  Mgr. Petra Němečková

 22. Petra Němečková

  Já sama jsem po obou porodech služby porodní asistentky u mě doma využila a dostalo se mi odborné zdravotnické péče i psychické podpory, která pro mě byla v citlivém období šestinedělí nesmírně důležitá, zvlášť po prvním porodu, kdy pro mě bylo všechno nové a nebyla jsem si vůbec jistá. Jsem za to nesmírně vděčná a je mi velmi úzko z toho, že v dnešní vyspělé době tato možnost využít služby porodní asistentky v domácím prostředí není samozřejmostí a je nutné o ni takto bojovat! Věřím, že se to velmi brzy změní.

 23. Iva Tichá

  Podepisuji. Péči komunitní porodní asistentky jsem si musela sama hradit u všech 3 dětí. Tato péče má být dostupná všem ženám, jak deklaruje zákon. Po prvním porodu (v porodnici) jsem pak doma v šestinedělí několikrát využila služeb PA. Tato péče v mém nejzranitelnějším období života mě podpořila v tom, že jsem se rozhodla mít další děti. A za to vděčím nikoli lékařům, ale porodním asistentkám.

 24. Lucie Procházková

  Připojuji se svým podpisem pod otevřený dopis. Protože péče porodní asistentky pro mne byla nezastupitelná.
  Děkuji,
  Lucie Procházková

 25. Veronika Zosinčuková

  Podepisuji otevřený dopis. Už v prvním těhotenství jsem velmi ocenila návštěvu porodní asistentky před i po porodu. I když jsem to platila “ze svého”. Rozhodně mi to pomohlo k většímu klidu, že mě i mimi zkontrolovala a mohla jsem s ní probrat, co bylo třeba. Nedokážu si představit, že bych kvůli tomu někam musela cestovat, když jsem mohla být v klidu a zázemí domova. Teď ve druhém těhotenství jsem opět s PA domluvená.

 26. Alena Šídlová

  Děkuji za tuhle iniciativu. Jako matka 2 dětí bych bývala ocenila, kdybych se měla v šestinedělí na koho obrátit. Jen třeba pro ujištění, že je všechno v pořádku, to, jak moc krvácím, to, jak se cítím. Myšlenka, že v takové chvíli balím sebe a novorozeně i na případnou hospitalizaci, a jedu do porodnice, kde mi po 2 hodinách v čekárně řeknou, že je vše v pořádku, je odrazující. Doufám, že v příštích letech to ženy budou mít snazší.

  Děkuji,
  Ing. Alena Šídlová

 27. Anna Hofhansová

  Velice si vážím zdravotní péče, která mi je poskytována, všech lékařů, sester, porodních asistentek, které se o mě staraly a starají (jsem teď ve 3. trimestru prvního těhotenství). Mám úžasnou gynekoložku, mám možnost vybrat si porodnici a nárok na mnoho vyšetření zdarma. Přesto jsem využila možnosti zaplatit si navíc péči duly. Realita je totiž taková, že u gynekoložky strávím při kontrole několik hektických minut, kdy se mi změří tlak, zkontroluje moč, sfoukne ultrazvuk, pak se chvíli ťuká do počítače, aby se zjistilo, jaká další vyšetření mají následovat a poté, co chvíli ustaraná sestřička listuje kalendářem, který je úplně plný, aby mě objednala na další návštěvu, mizím rychle do čekárny, kde čeká dalších 5 žen. Není absolutně čas na nějaké nadstandardní konzultace. Zeptám se na to nejnutnější a zbytek jsem nucena vyhledávat na internetu nebo se obrátit na někoho, kdo se mi může věnovat, když si sama zaplatím – já mám štěstí, můžu si to totiž dovolit. Spousta žen takovou možnost nemá. Přesto, že si to můžu dovolit, jsem porodní asistentku nesehnala – v mém bydlišti totiž žádná není k dispozici. Proto jsem zvolila možnost podpory od duly, což hodnotím jako výborný počin – mám totiž někoho, kdo se mnou strávil mnoho a mnoho hodin na konzultacích, kdy jsme prošly všechno, co se týká těhotenství, porodu, péče o miminko, kojení atd – tyto věci se prostě za 5 minut v ordinaci přepracovaného gynekologa stihnout nedají! Plánuji též využít návštěv duly u mě doma po porodu miminka, abych se ujistila o správné péči o miminko a o mém správném hojení po porodu. Ano, určitě se mi budou věnovat i sestřičky v porodnici – ale ruku na srdce – vždyť všichni víme, že to bude stejné jako při té návštěvě gynekologa – řekne se to nejnutnější, než bude muset sestřička letět zase jinam. Prostě to tak je a je nesmysl zavírat oči před realitou a tvrdit, že se to neděje – je podstav a péče porodních asistentek by pro nás těhotné a čerstvé matky byla tak přínosná!

 28. Mgr. Zuzana Burčková Hillová

  Připojuji se svým podpisem pod výše uvedený dopis. Mgr. Zuzana Burčková Hillová, advokátka

 29. Péče komunitních porodních asistentek byla ta nejkvalitnější péče, jaké se mi během těhotenství, porodu a šestinedělí dostalo. Standardní péče gynekologa a porodnice ji nemůže nahradit, už jenom z kapacitních důvodů. Ráda se připojuji k dopisu a opravila bych slova zmíněného gynekologa – integrace péče porodní asistentky do péče o ženu v těhotenství, během a po porodu nezhorší, nýbrž velice zlepší úroveň porodnictví v ČR.

 30. Kristýna Taübelová

  Připojuji se svým podpisem. Je třeba si uvědomit, že těhotná žena není nemocná. Že porod je přirozený proces. A je třeba, aby těhotná žena měla možnost zvolit si formu péče, kterou pro sebe a své dítě považuje za nejlepší. Pokud je těhotná v dobré psychické pohodě, většinou to má vliv i na pohodu fyzickou. Mám velice dobrou zkušenost s péčí porodní asistentky a možnost využití jejích služeb v domácím prostředí považuji za samozřejmost a měla by být hrazena ze zdravotního pojištění.
  MgA. Kristýna Taübelová Ph.D. , scénografka a pedagožka

 31. Martina Jirsová

  Připojuji se k tomuto otevřenému dopisu. Sama jsem měla to štěstí, že pediatričky mých dětí chodí na první návševu domů. Ve větších městech neexistuje ani to, a tak jako tak s dvoutýdenním miminkem musíte do ordinace. O novorozence se každopádně aspoň někdo zajímá, šestinedělka ale nezajímá nikoho. Po propuštění z porodnice je první návštěva na gynekologii na konci šestinedělí. Neznám jediného gynekologa v našem kraji, který by poskytoval návštěvní službu PA/sestry, byť by to bylo v odůvodněném případě. Pokud se během šestinedělí objeví u ženy nějaké potíže, řekněme problémy s laktací, zánět prsu, špatně srůstající jizva…nebo potíže psychického rázu, musí se žena obvykle i s novorozencem sebrat a trmácet se někam za doktory. Což předpokládá, že u sebe problém rozpozná a vyhodnotí ho včas jako natolik závažný, aby oslabená opustila domov. Často pak dorazí už v momentě, kdy je věc závažnější a pomoc/léčba tím pádem náročnější, i finančně.Jak by mohla návštěva porodní asistentky ve vlastním sociálním prostředí ženy ohrozit kvalitu našeho nejlepšího porodnictví mi není jasné. Pokud příjemkyně péče mají o nějakou službu takový zájem, že jim v současnosti stojí za to, platit si ji jako samoplátkyně, mají¨-li jen trochu tu možnost, nebude to asi z pouhého rozmaru.

 32. Kateřina

  Připojila jsem se svým podpisem z prostých duvodů.
  Při mem těhotenství semnou bylo zacházeno bezohledně jak ze strany partnera tak i lékařů a po porodu mrtvého miminka jsem byla s bolestmi a depresemi úplně sama. Lékaři neprojevila minimální empaticke chování a nerespektovali má prani při samotném porodu. Porodní asistentka bere ohledy na city ženy . Není to pro ni jen rutinní práce. Žena má právo na to rozhodnout zda chce u sebe pouze tisíce lékařů nebo jen porodní asistentku která ji zajistí soukromí a taktéž správnou péči a hlavně pomoc v sestinedeli v domácím prostředí.

 33. Veronika Hůlková

  Připojuji se svým podpisem pod otevřený dopis. Děkuji Veronika Hůlková

 34. Věra Vránová

  Připojuji se k tomuto otevřenému dopisu. Jsou potlačována práva žen, ať těhotných a žen po porodu, tak také porodních asistentek. Nebudu to rozebírat konkrétně, je uvedeno v dopise. Je mi z toho smutno. Jsem porodní asistentka celý svůj profesní život, ale takovou dehonestaci jsem nečekala. Prosím o řádné vyřešení problému.

 35. Pavlína Lněničková

  Připojuji se svým podpisem k dopisu. V šestinedělí mě mnou placená návštěva porodní asistentky hodně pomohla na psychické i fyzické úrovni, hlavně na té psychické, a zachránila nám kojení. Na to někam docházet v tu chvíli nebyl čas ani síla. Mám 4letou dceru a ráda bych, aby jednou až bude tuto službu potřebovat, měla možnost výběru a okolí se na ní nekoukalo, že je divná, že chce něco jinak. To právě podporují tyto lékařské názory a argumenty. Kdo chce ať si jezdí do pracovišť porodnic, laktačních poraden a ke gynekologům, ale ať je tady i tato možnost a je brána jako normální.
  Pavlína Lněničková

 36. Monika Kašparová

  Připojuji se svým podpisem k otevřenému dopisu. Je smutné, že muži, kteří nemají a patrně nikdy nebudou mít vlastní zkušenost s těhotenstvím, porodem, kojením…, rozhodují o tom, co je a co není smysluplné pro ženy v těhotenství a po porodu. Pokud by takovou zkušenost měli, tak by se na věc možná dívali jinak. Sama jsem péče soukromé porodní asistentky ve svých třech těhotenstvích a po porodech využila a velmi ji oceňuji – byla pro mně velmi užitečná nejen pro svou vysokou kvalitu a přínos, laskavý a empatický přístup porodní asistentky, ale také proto, že byla poskytnuta v domácím prostředí bez nutnosti v prvních týdnech po porodu dojíždět někam do ordinace, čekat s miminkem někde v čekárně s mnoha cizími lidmi, kojit na nepohodlné nemocniční sedačce… Stálo mi to za to, si tuto péči zaplatit. Nechápu ale, proč by neměla být hrazena ze zdravotního pojištění a běžně dostupná každé ženě, jako je tomu ve vyspělých evropských zemích. Žena v prvních týdnech po porodu má odpočívat, v klidu, v teple a pohodlí svého domova, věnovat se miminku a kojení a ne se trmácet po nemocnicích, ordinacích a čekárnách.

 37. Iva Klímová

  Připojuji se se svým podpisem pod tento dopis,se kterým souznim.
  Iva Klímová,psycholožka a terapeutka

 38. Kateřina Hrubá

  Připojují se svým podpisem pod tento otevřeny dopis. Kateřina Hrubá, porodní asistentka

 39. Kristina Štusáková

  Také se připojuji k podpisu pod otevřený dopis. U mého těhotenství jsem sice neměla problém získat zadanku od gynekologa, ale bohužel jsem nesehnala dostupnou porodní asistentku, která by měla smlouvu s mojí pojišťovnu, takže jsem její služby musela hradit ze svého. Návštěva v šestinedělí byla pro mě velmi důležitá a prospěšná. Děkuji, Štusáková

 40. Monika Kučerová

  Souhlasím a podepisuji se pod tento dopis. RNDr. Monika Kučerová, Ph.D., poporodní dula

   1. Ing. Kristina Pejčochová

    Připojuji svůj podpis pod dopis výše, protože 1) mi vadí lži 2) vím ze zkušenosti i statistik, že dostupná kontinuální péče PA v systému české zdravotní péče chybí a nese to s sebou bolestivé fyzické a psychické následky pro mnoho žen, dětí, rodin… 3) jsem přesvědčená, že na tom stát ve výsledku ušetří.

 41. Petra Šuláková

  Připojuji se svým podpisem pod otevřený dopis, Petra Šuláková, porodní asistentka.

 42. Jana Lenochová

  Podepsáno v plném rozsahu. Péči komunitní porodní asistentky jsem využila v těhotenství, u porodu v porodnici (poskytovala mi zde zdravotní služby na základě smlouvy s porodnicí) i po porodu. Velmi jsem využila jsem specializaci své porodní asistentky na ženy s diastázou břišních svalů nebo poruchami pánevního dna. PA se velmi pečlivě a systematicky zabývala i dalšími riziky, spojenými s mým těhotenstvím a porodem. Měla zájem spolupracovat s gynekology v těhotenství i u porodu, což v mém domovském Libereckém kraji nebylo možné, ale ve Středočeském kraji ano.

 43. Martina Ulčová Zolalová

  Dobrý den,
  ráda bych se přímo “podepsala” pod tento otevřený dopis.
  Děkuji a přeji hezký den.
  S pozdravem
  Martina Ulčová Zolalová, porodní asistentka

 44. Jana Riedlová

  Připojuji se svým podpisem pod otevreny dopis. Děkuji Jana Riedlova, porodní asistentka

  1. Ráda bych přidala podpis pod tento dopis. Krom toho, že se mě, jako těhotné, situace přímo dotýká, tak mi vadí, že je někomu znemožňována práce, ke které má dotyčná osoba potřebné vzdělání.

   1. Připojují svůj podpis, protože z vlastní zkušenosti vím, jak je důležitá práce PA.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..