O iniciativě

„Chci svoji porodní asistentku“ je iniciativa, která vznikla na podporu dostupnější péče porodních asistentek.

Porodní asistentka je vysokoškolsky vzdělaná zdravotnice, která poskytuje a zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotné ženě, rodící ženě a ženě do šestého týdne po porodu prostřednictvím ošetřovatelského procesu. (§ 5 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků).

Bohužel i přes to, že je porodní asistentka dle vyhlášky plně kompetentní k péči o těhotnou, rodící a nedělku, není tato služba pro ženy dobře dostupná a jen velmi malá část této péče je hrazená zdravotní pojišťovnou. Pokud si dnes žena přeje využívat péče porodní asistentky, musí si ji hradit sama. Nejedná se jen o péči v těhotenství, ale především v šestinedělí, kdy po propuštění z porodnice zůstává žena bez jakékoliv zajištěné péče.

Jedním z důvodů, proč je úhrada péče pojišťovnou komplikovaná, je nutnost indikace lékaře k výkonu, který je porodní asistentka způsobilá dělat sama.

V první polovině roku 2021 byla projednávaná novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a společně s ním pozměňovací návrh poslankyně PhDr. Olgy Richterové, Ph.D. (Piráti), který navrhoval právě zrušení indikace lékaře k péči porodní asistentky. Na podporu této myšlenky se zrodila iniciativa „Chci svoji porodní asistentku“, poslancům byl adresovaný otevřený dopis, pod který se podepsaly nejen některé profesní organizace porodních asistentek a dul, ale také několik tisíc lidí, kteří chtějí dostupnější péči pro ženy. Bohužel i přes to byl návrh zamítnut.

To ale není důvod k tomu, aby iniciativa dál nepokračovala. Naopak je potřeba, abychom se nepřestali snažit o dosažení našeho cíle.

Jestli i vy chcete svoji porodní asistentku, zapojte se.

Připojte svůj podpis, napište vzkaz poslancům, sdílejte svůj příběh s #chcisvojiporodniasistentku. Pomozte nám ukázat, jak je tato péče pro ženy a jejich rodiny důležitá a nenahraditelná.